شرکت کالا اداری دارای گروه حرفه ای خدمات پس از فروش و گارانتی میباشد و تمامی کالاهای این مجموعه دارای گارانتی میباشد

خدمات تعمیر و نگهدارای کالاهای شما در محل با هماهنگی با بخش خدمات این شرکتامکان پذیر میباشد .

ما معتقدیم مشتری شرکت اعتبار شرکت میباد و تمام سعی ما در حفظ مشتری و حفظ اعتبار شرکت میباشد